Breaking News

ekonomiska kretsloppet

Bankernas roll i Sverige

0 0

Banken är viktig för Sveriges ekonomiska kretslopp

Bankers huvudsakliga uppgift är att förmedla pengar från de som har mycket pengar (överskott) till de som har lite pengar (underskott). Bankerna har en viktig roll i det ekomiska kretsloppet. De tjänar pengar på att företagen, hushållen och offentliga sektorn sparar pengar och lånar pengar.

Bankernas kärnverksamhet är att ta emot inlåning från allmänheten och lämna krediter. På så sätt möjliggör bankerna att sparande omvandlas till investeringar.
I december 2019 uppgick bankernas inlåning från  allmänheten, det vill säga i huvudsak hushåll och icke-finansiella företag, till 4 666 miljarder kronor. Den  största delen av inlåningen, 44 procent, kommer från svenska hushåll. Svenska företag svarade för 25 procent av inlåningen och utländsk allmänhet för 19 procent.
Från 2008 omfattas all inlåning i banker och kredit-marknadsföretag av insättningsgarantin. Även så kallade inlåningsföretag får med viss begränsning ta emot inlåning från allmänheten, men denna omfattas inte av insättningsgarantin.

Utlåning till allmänheten i Sverige sker främst via banker och bostadsinstitut. Banker lämnar krediter med olika typer av säkerhet samt mindre lån utan säkerhet. Banker, liksom bostadsinstitut, lämnar även lån med säkerhet i bostäder och andra fastigheter. Utlåningen från banker uppgick i december 2019 till 4 581 miljarder kronor. Av den sammanlagda utlåningen till allmänheten går 31 procent till svenska företag och 29 procent till svenska hushåll. Därutöver utgör utlåning till utländsk allmänhet 32 procent av bankernas utlåning.

Bankernas räntesättning av såväl inlåning som utlåning är i hög grad beroende av de räntor som gäller på penningmarknaden. Andra faktorer som påverkar räntenivån är låntagarens kreditvärdighet, risken i åtagandet, bankens finansieringskostnad, konkurrensen mellan olika kreditinstitut och konkurrensen mellan olika spar- och låneformer. Bankernas genomsnittliga inlånings- och utlånings-räntor har visat en nedåtgående trend sedan början av 1990-talet.

Källa: Ekonomi.site, Swedish Bankers

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %